Laakdal

Uitbreiding zone 50 en wijzigingen bebouwde kom

Het Laakdalse gemeentebestuur besliste om de zone 50 in de gemeente uit te breiden en de bebouwde kom aan te passen om de verkeersveiligheid en de mobiliteit te optimaliseren. Er worden zones uitgebreid, maar ook ingeperkt en er worden borden verplaatst of toegevoegd voor een betere structuur.

Waar dat precies gebeurt, werd beslist op basis van onder meer meldingen van sluipverkeer, snelheidsmetingen en controles. Er komt een uitbreiding van de zone 50 in Eindhout, Veerle en Vorst-Meerlaar. De aanpassingen van de bebouwde kom gebeuren in Eindhout, Veerle, Vorst-centrum en Vorst-Meerlaar. Op deze kaart vind je alle betrokken straten en zones.

Binnenkort worden de borden gefaseerd geplaatst. Vanaf de plaatsing van de borden is de bijhorende reglementering van kracht.