GeelKasterlee

Lokale boeren verzetten zich tegen nieuw beheerplan van Natuurpunt: “Na De Zegge verdwijnt wellicht opnieuw 300ha landbouwgrond in Breeven”

Boeren uit Geel en Kasterlee verzamelden dinsdagochtend aan de rand van het gebied Breeven op de grens van Geel en Kasterlee. Ze hadden er afgesproken met de burgemeesters van Kasterlee en Geel om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken daar. Natuurpunt heeft voor dat gebied een nieuw beheerplan opgemaakt, waardoor er wellicht opnieuw tot 300 hectare landbouwgrond verdwijnt in de regio. Onaanvaardbaar vinden ze.

Rond 9 uur verzamelden een honderdtal lokale boeren en inwoners van Geel en Kasterlee aan de Netevallei in Kasterlee. Ze hielden er een symbolische acties met speeches, en gingen er in gesprek met Vera Celis en Ward Kennis, de burgemeesters van Geel en Kasterlee. De boeren en omwonenden voelen zich voor het blok gezet door Natuurpunt. Dat heeft zonder veel rumoer een nieuw natuurbeheerplan ingediend voor de ruime regio rond het gebied Breeven. In dat plan is ook 300 hectare landbouwgrond opgenomen. Die dreigt onbruikbaar te worden als Natuurpunt haar plannen gewoon doorduwt klinkt het.

© Mieke Van Eyck

Natuurpunt heeft een natuurbeheerplan type 4 ingediend waardoor het gebied automatisch erkend wordt als reservaat bij goedkeuring. In de toekomst heeft dit grote gevolgen voor de omliggende ondernemingen en omwonenden. De lokale boeren vinden dit onaanvaardbaar, en vrezen voor een scenario zoals in het Turnhoutse Vennengebied.

“Wensnatuur creëren die er 300 jaar geleden aanwezig was, is gewoon absurd”, aldus Niels Van Eyck, een lokale akkerbouwer. “Europa is de afgelopen 300 jaar geëvolueerd op alle vlakken. Zowel op vlak van landbouw, natuur, industrie als woningbouw. Waarom moet dan alleen de landbouw terug gekatapulteerd worden naar de middeleeuwen in Vlaanderen, terwijl we de meest duurzame van de hele wereld zijn? Je kan niet zomaar zelf kwetsbare habitatstypes ergens gaan neerplanten terwijl je daarmee een hele sector en de lokale voedselvoorziening op slot legt.”

Michiel Sels, een lokale melkveehouder is het daarmee eens: “Er wordt aanspraak gemaakt op vruchtbare landbouwgrond zonder de eigenaars of gebruikers te verwittigen. Het gevolg is dat er opnieuw ruimte voor onze voedselproductie verdwijnt, waardoor de winkelkar van de gewone consument alweer duurder dreigt te worden. In plaats van lokaal, veilig en duurzaam voedsel, zullen we ons eten moeten importeren uit landen met minder strenge regels en controles. Als jonge boer vraag ik dat dit plan van tafel gaat, en dat we eindelijk terug een langetermijnplan voor onze toekomst krijgen.”

Het nieuwe plan voor Breeven is al het derde op korte tijd in dezelfde kleine regio. Er was het RU¨Kleine Nete en Aa en op dit moment loopt ook een onderzoek naar de landbouwpolder naast het natuurreservaat De Zegge. Het is bijna zeker dat hierdoor 320 hectare vruchtbare landbouwgrond permanent onder water gezet wordt.

Het gaat over het gebied tussen Bobbejaanland, de Kleine Nete, de N19g en de Roerdompstraat. Als alle plannen doorgaan, verdwijnt zo op enkele jaren tijd minimum 1.270 hectare aan landbouwgrond, dat staat gelijk aan de voedselvoorziening voor 25.000 mensen.