Mol

Mol streeft naar 10 procent sociale woningen bij grotere bouwprojecten

De gemeente Mol streeft naar 10% sociale woningen bij grotere bouwprojecten. Naast sociale huisvestingsmaatschappij Woonboog wilt het gemeentebestuur ook private projectontwikkelaars stimuleren om meer sociale huurwoningen te creëren.

Daarnaast streeft Mol naar een doordachte spreiding van sociale huurwoningen. Dat zijn de twee belangrijkste speerpunten van de visie op sociaal wonen die de Molse gemeenteraad goedkeurde. De visie vormt een leidraad om bij nieuwe projecten met projectontwikkelaars in gesprek te gaan.