Geel

Stad stelt grond ter beschikking aan vzw De Krioen in Elsum

Het stuk grond tussen de kerk van Elsum en de feestzaal wordt door de stad Geel ter beschikking gesteld aan vzw De Krioen. Dat is het samenwerkingsverband tussen Chiro Kringel Elsum en Akabe De Pioen. Op de grond wordt een nieuw lokaal gebouwd.

De nieuwe vzw werd opgericht door Chiro Kringel Elsum en Scouts en gidsengroep Akabe De Pioen voor de realisatie van een nieuwbouw. Martine Melis van vzw De Krioen zegt dat het echte werk om de financiën te verzamelen nu echt begint. Ook voor de bouw van het lokaal moeten de nodige documenten bekomen worden.

Op 28 maart is er om 19u30 een infoavond voor buurtbewoners, leden, ouders, oud-leiding, sympathisanten en mogelijke sponsors in het ontmoetingscentrum naast de kerk van Elsum.