Geel

Tonnagebeperking in dorpskern Winkelomheide

Er komt een tonnagebeperking tot vijf ton op een gedeelte van de gewestweg in Winkelomseheide en op een aantal kleinere wegen in het Geelse deeldorp Winkelomheide. De stad neemt deze maatregel om de verkeersveiligheid en leefkwaliteit in de kern van Winkelomheide te verhogen.

Geel voert samen met Meerhout een grote zone met een tonnagebeperking in rondom Winkelomheide en Meerhout. Doel is om het doorgaand zwaar verkeer op de grote wegen te houden en de kleinere wegen en de woonkernen veiliger en leefbaarder te maken.

De tonnagebeperking geldt op de gewestweg Winkelomseheide van het kruispunt met de Tessenderloseweg tot net voor de Acaciastraat. De Tessenderloseweg zelf valt niet onder de tonnagebeperking. Zo kan het vrachtvervoer nog altijd vanuit de richting van Meerhout naar de Geelse Ring rijden. De signalisatie verschijnt in de komende weken in het straatbeeld.