Geel

Burgemeester Vera Celis trekt lijst N-VA Geel

Huidig burgemeester Vera Celis gaat de lijst van N-VA Geel trekken met de gemeenteraadsverkiezingen. Het uitbouwen van een sterkere veiligheidscultuur, het bewaren van het imago van Geel als sterke onderwijsstad, het verder investeren in o.a. cultuur en het ruimtelijk beleid verder kwalitatief vorm geven, staan op haar lijst van prioriteiten.

Celis zorgde de voorbije 6 jaar als burgemeester al voor verschillende veiligheidsmaatregelen in Geel, zoals extra camerabewaking, bodycams voor de politie en het verder uitbouwen van het politiekorps van de politiezone.

Ook werd het sportcomplex ‘Axion’ stevig vernieuwd en komen er investeringen om het zwembad energiezuiniger te maken. “Het werk is nog niet af en er liggen nog uitdagingen op de plank”, zegt Celis. “We nemen de ervaringen van de voorbije 12 jaar mee om nu met een sterke ploeg opnieuw het verschil voor Geel te maken.”
De stad zette op korte tijd al belangrijke stappen om de leefbaarheid van Geel te vergroten, maar het werk is daar zeker nog niet af. Celis benadrukt dat het van groot belang is dat de stad een aantrekkelijke plek blijft om te wonen en te werken, voor iedereen.

Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is daarnaast ook een belangrijk thema in Geel, Vera Celis is dan ook heel trots op het beleidsplan ruimte waar het stadsbestuur in gans Vlaanderen grote erkenning voor kregen als pilootstad. Een flink deel van het budget werd ingezet op investeringen in noodzakelijke rioleringen en fietspaden.

Geel heeft de voorbije jaren sterk ingezet op extra en vernieuwde sportinfrastructuur, zodat de Geelse sportverenigingen op een kwalitatieve manier hun sport kunnen aanbieden. Zo werd de Axion recent nog flink gerenoveerd, net als de Leunen en kwam er een kunstgrasveld voor hockey bij. Ook kregen de skaters van Geel een heel nieuw skatepark op de Boogaard. “Kinderen, jongeren en volwassenen meer in beweging krijgen om gezond te zijn en te blijven”, zegt Celis, “Het is meer dan een belangrijk aandachtspunt in de huidige maatschappij.”

Als oud-leerkracht blijft ook het boontje voor sterk onderwijs, ten slotte, aanwezig. In Geel worden alle onderwijsniveaus aangeboden. “Geel als onderwijsstad” is dan ook een slogan waar ze trots op is. En via het aanbod aan hoger onderwijs zet Geel ook in op goed opgeleide studenten die vlot inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Volgens Celis verdienen de inwoners van Geel een bestuur dat naar hen luistert en hen vertegenwoordigt. “Ik ben vastbesloten om een betrouwbare en toegankelijke burgemeester te zijn en te blijven voor alle Gelenaars.” Ze wilt een sterk aanspreekpunt blijven voor alle inwoners van Geel.