Geel

Janssen Pharmaceutica vraagt verlenging omgevingsvergunning aan

Janssen Pharmaceutica diende een aanvraag in voor een omgevingsvergunning bij de deputatie van Provincie Antwerpen voor haar vestiging in Geel. Het gaat om een verlenging van een eerdere vergunning. Omdat Janssen Pharmaceutica bij de bedrijven hoort die het meeste impact maken op het milieu, moeten zij hiervoor een openbaar onderzoek en één adviesronde organiseren.

Het bedrijf houdt een informatieavond op 24 april om meer uitleg te geven over deze vergunning in zaal 1.14 in het Geelse stadhuis en het openbaar onderzoek loopt tot en met 15 mei. Iedereen kan de aanvraag digitaal inkijken tot sluiting van het openbaar onderzoek via het omgevingsloket of op de dienst omgeving van de stad Geel. Iedereen kan bezwaren of opmerkingen online via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen indienen.