BalenMol

Mol en Balen samen in beroep tegen windturbine op bedrijfsterreinen AGC Glass Europe

De gemeenten Mol en Balen tekenen samen beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de vergunde windturbine op bedrijfsterreinen van AGC Glass Europe in Gompel.

De toegekende vergunning voldoet niet aan de wettelijke motiveringsplicht, aldus beide gemeentebesturen. Zo wordt de impact van de windturbine op de nabijgelegen tuinwijk onvoldoende beoordeeld. Deze motivatie is bij een windturbine met uitzonderlijke tiphoogte van 200 meter van essentieel belang. Ook de grote afstand tot het kanaal (415 meter tegenover gemiddeld 142,5 meter voor de drie bestaande windturbines) vergroot de mogelijke impact van de turbine op de volledige woonwijk.

Deze vergunning werd aangevraagd door Luminus en AGC Glass Europe.
Ondanks het negatief advies van het gemeentebestuur en de talrijke bezwaarschriften van buurtbewoners verleende de Vlaamse overheid midden februari alsnog een vergunning.