Laakdal

Mossen op oude stenen van kerkmuur brengen leven in het dorp

vlnr: Paul Geyselings (werkgroep Bryologie en lichenologie), Felix Vanbel (Kerkfabriek); schepen Benny Smets, burgemeester Tine Gielis en Vic Vandyck (Natuurpunt Laakdal).

Vrijdagochtend werd het infobord met betrekking tot de korstmossen op de kerkmuur van de Sint-Gertrudiskerk in Vorst-Centrum onthuld in aanwezigheid van Paul Geyselings van de Werkgroep Bryologie en lichenologie (studie van mossen en lichenen). Laakdal besliste begin ‘23 om de korstmossen op de enige overblijvende locatie (de oude kerkhofmuur aan de noordkant van de kerk) zo goed mogelijk te beschermen zonder de renovatie in het gedrang te brengen.

Naar aanleiding van de renovatie van de Sint-Gertrudiskerk werd Natuurpunt vzw gecontacteerd door de Werkgroep Bryologie en Lichenologie (WBL). Er zouden zich zeldzame en speciale soorten bevinden op en rond de kerk. WBL wou deze korstmossen graag beschermen. Daarop werden de mogelijkheden besproken met de Kerkfabriek, en de gemeente Laakdal. Uiteindelijk werd er beslist om de korstmossen te behouden door een deel van de muur niet te behandelen.

“Ik was onmiddellijk overtuigd om de korstmossen te vrijwaren”, legt Klimaatschepen Benny Smets uit. “Korstmossen hebben immers verschillende functies binnen een ecosysteem. Ze leggen via zonlicht koolstofdioxide vast. Daarnaast vormen ze micro-ecosystemen op de plekken waar ze leven waarin en waarrond er allemaal kleine insecten leven.”

Om de bezoekers te informeren, heeft Natuurpunt vzw ter plaatse een didactisch infobord geplaatst.