Meerhout

Nieuw snelheidsplan van kracht in Meerhout : 30 km/u in alle bebouwde kommen

Vanaf middernacht 19 april gelden er nieuwe snelheidsregimes in Meerhout. De bebouwde kom in het centrum, Berg, Gestel en Zittaart wordt omgevormd tot zone 30. Ook in de bos- en natuurgebieden en in het gebied tussen Veedijk en Biezenhoed geldt een snelheidsbeperking tot 30 km/u.

De wegen buiten de bebouwde kom zonder fietspaden of met dubbelrichtingsfietspaden met veel conflictpunten wordt een zone 50 zoals de Bevrijdingslaan. Op de andere wegen op het Meerhoutse grondgebied geldt 70 km/u. De nieuwe verkeersmaatregelen moet ervoor zorgen dat de dorpskernen veiliger zijn voor de zwakke weggebruikers.