Mol

Omgevingsvergunning woonproject Melkerij Achterbos toegekend

De gemeente Mol verleende een omgevingsvergunning aan het woonproject Melkerij in Achterbos. Het woonproject omvat vier appartementsgebouwen, met in totaal 37 appartementen en 9 woningen. Het nieuwe aanvraagdossier omvatte een aangevulde MER-screening waarbij ook de milieueffecten van de bronbemaling werden geanalyseerd. Inhoudelijk zijn er beperkte verschillen in vergelijking met de vorige vergunningsaanvraag. Zo omvat het project ondergronds nog enkele bijkomende parkeerplaatsen.

Er werder eerder al twee vergunningsaanvragen ingediend voor het project, maar die werden allebei geweigerd. Een eerste keer weigerde de gemeente de omgevingsvergunning op basis van de inhoud.

De projectontwikkelaar paste daarop hun plannen aan, en in tweede instantie werd de vergunning wel verleend. Buurtbewoners gingen echter in beroep tegen de beslissing van de gemeente, dus werd de vergunningsaanvraag geweigerd door de deputatie van de provincie Antwerpen. De projectontwikkelaar vulde het dossier aan op basis van het weigeringsbesluit van de deputatie en diende voor de derde keer een aanvraag in.