Olen

Onderzoek naar geluidshinder windmolenpark Umicore Olen

Recent werd er in het windpark van energieleverancier Storm op de site van Umicore Olen een nieuwe windmolen geplaatst. Er kwamen meldingen binnen van geluidsoverlast. De leverancier van de windturbine Vestas start vanaf morgen het het afstellen van een geluid reducerende apparatuur.

In de komende twee tot drie weken draaien de turbines aan vol vermogen doorheen de dag om ervoor te zorgen dat de apparatuur correct wordt afgesteld. Het kan zijn dat de buurtbewoners in de komende weken extra geluidshinder ervaren., maar dat er een definitieve oplossing uit de bus gaat komen.