Laakdal

Restauratie van pastorie Veerle start binnenkort

Na 10 jaar komt er schot in het restauratiedossier van de pastorie in Veerle. Eén van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidies was een strakke timing om de werken uit te voeren. De planning is nu in die zin aangepast zodat de subsidies werden toegekend.

De pastorie in Veerle is een beschermd monument, waarvan de eerste vestigingssporen dateren uit de 14de eeuw. In het verleden verbleven hier de parochiepastoors en -onderpastoors. Later werd het imposante gebouw voor een tijdlang gemeentehuis, sociaal huis en bibliotheek. Nu staat het al geruime tijd leeg. Er komt een brasserie die in erfpacht wordt uitgebaat. De aanbouw, waar momenteel de muziekschool zit, gaat verdwijnen.

Tine Gielis, burgemeester van Laakdal, is blij met de nieuwe invulling voor het gebouw. Want het dossier sleept al vele jaren aan en als gemeentebestuur is het de kerntaak om deze gebouwen een nieuwe ziel te geven. De pastorie in Eindhout is bewoond door de pastoor. In Vorst centrum is de werking van de kerkfabriek en parochie gehuisvest in de pastorij.

Ook voor de pastorij in Vorst Meerlaar wordt naar een gepaste oplossing gezocht. In 2002 werd de voormalige pastorij met bijgebouwen beschermd omwille van de historische waarde. Sinds 2006 is het pand onbewoond. Zes jaar geleden werd het restauratiedossier voor deze pastorij en het aangrenzende schooltje ingediend.

Het Laakdalse gemeentebestuur wilt de pastorij op de gelijkvloerse verdieping herbestemmen als collectieve autonome dagopvang voor ouderen die zorg nodig hebben. Op de eerste verdieping plant men twee sociale verhuurappartementen. Het schooltje wordt ingericht als herinnering aan de onderwijzerswoning en het aangrenzende klaslokaal.