Geel

Vergunning aangevraagd voor fietstunnel aan Rauwelkoven

Fietsoverweg Rauwelkoven

Infrabel vroeg een vergunning aan om een tunnel voor fietsers en voetgangers te bouwen aan de trage weg Kleinhoefpad in Geel. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Nu is dat een spooroverweg die uitkomt op de fietsostrade tussen Herentals en Balen. De tunnel moet ineens twee overwegen vervangen. De overweg aan Rauwelkoven en een eind verder in de Schalieschuurstraat.

Spoorwegnetbeheerder Infrabel is al enkele jaren bezig om zoveel mogelijk, en op termijn alle, spooroverwegen te vervangen door een tunnel of brug. De spooroverweg in de omgeving van Rauwelkoven in Geel houdt nogal wat risico’s in, ook al dient die in feite enkel voor het fietsverkeer. Zo passeren de treinen deze locatie aan hoge snelheid. Met de komst van de fietsostrade F105 naast het spoor is het gebruik van de overgang alleen nog maar toegenomen.

Het is een snelle verbinding in de richting van onder meer hogeschool Thomas More Geel, sportsite Axion en de bedrijvenzone in de Kleinhoefstraat in Geel.