Geel

Brieven aan de raadsleden van Geel

Beste Patrick Graux,

Proficiat met het oprichten van uw stadspartij, het HGB, of Het Geels Belang, zoals te lezen op uw website. Het lijkt mij noodzakelijk dat elke stad van de grootte als Geel een partij zoals de uwe mag verwelkomen. U verwoordt probleemloos wat de man in de straat denkt en voelt. Dat die gedachten daarom niet per se altijd waar, laat staan mogelijk zijn, is daarbij geen probleem. U ijvert op uw website voortransparantie en correcte info en hekelt dat “het gedaan moet zijn met de politieke opzetjes, de een-tweetjes, de vriendendienstjes, alles waarin het huidige politieke gebeuren helaas meer uitblinkt dan in het voeren van een behoorlijk bestuur.”

Na uw passage bij N-VA en het Vlaams Belang heeft u nu dus een nieuwe thuishaven gevonden, waar u wel mag zeggen wat bij die vorige twee niet mocht. Het siert u dat u niet als een marionet wou blijven zitten op de banken van het Vlaams Belang, maar doet waar u voor betaald wordt: lastige vragen stellen. Uw vragen zijn vaak repetitief, naast de kwestie of zijn zelfs geen vraag, maar ze leven ongetwijfeld ook bij menig Gelenaar. Bovendien dwingt u het bestuur om op een eenvoudige manier uit te leggen hoe politieke processen werken en waarom het bestuur doet wat het doet.

Hieronder schets ik met drie dilemma’s over beslissingen, die u fel bestreed, wat ik bedoel:

  • De voormalige meubelwinkel Verhaegen voor één symbolische euro huren van de schepen van Financiën of elk belangenconflict vermijden en veel duurder huren? 
  • 48.900 euro betalen als dading voor de oude brouwerij in de Nieuwstraat en het gebouw meteen terugkrijgen, of een juridische procedure opstarten?
  • Een weinig bezochte, maar financieel vrij gezonde kerk laten verder boeren, of ook openstellen voor andere initiatieven?  

Zoals geweten zou u telkens voor de tweede optie kiezen. Als oppositie kan je immers vromer dan de paus zijn. Daarbij schuwt u bovendien de grote woorden niet. U beticht het stadsbestuur op uw website van “corruptie en wanbeheer” en “verkwisting van belastinggeld”. Nu, het mag er soms hard aan toe gaan in de politiek, maar er zijn ook grenzen. Corruptie is een juridische term die je kan pas gebruiken als je daarvoor ook daadwerkelijk bewijzen aanbrengt. Ook al is er natuurlijk een belangenconflict bij het eerste dilemma, van schaamteloze verrijking op de kap van de Geele belastingbetaler bracht u geen bewijzen op de gemeenteraad. Ook in andere zaken bleek uw bewijsvoering erg dun.

Hoewel het bij het tweede dilemma natuurlijk wringt om onterecht bijna 50.000 euro op tafel te moeten leggen voor een dading, is het alles wel beschouwd misschien toch de betere oplossing. Een juridische procedure kan lang aanslepen, de kosten kunnen daarbij oplopen en er worden ondertussen nieuwe inkomsten gemist. Om hierover een principestrijd te voeren, zou verspilling van kostbare tijd en middelen betekenen. Er zijn immers ook nog andere katjes te geselen in Geel.

Bij de bespreking van het laatste dilemma betichtte u het stadsbestuur de laatste gemeenteraad van “manipulatie” en doorgestoken kaart omdat het gemeentebestuur al op 28 november 2022 het projectvoorstel van zorgpraktijk De Wingerd als nevenbestemming in de Heilig Hartkerk van Winkelomheide had “goedgekeurd” – bij nazicht van de notulen bleek het louter te gaan om een kennisname. U noemde het inrichten van de kerk als een zorgpraktijk daarbij een valorisatie van de kerk, ook al moet de kerk nog steeds toegankelijk blijven voor de liturgie en zal ze daarnaast ook moeten dienen als dorpshuis en ontmoetingsplek. Dat de artsen nu mogen profiteren van de opbrengsten van de zendmast in de torenspits en daarboven nog vier artsenkabinetten en drie kabinetten voor paramedici kunnen inrichten in de kerk, noemde u een win for life in ruil voor een pachtsom van één symbolische euro per jaar. Dat de artsen daarbij maar moeilijk een stevig financieel plan geschreven kregen (ze kregen van de jury hiervoor maar een quotering van 8/20), lijkt daarbij ietwat contradictorisch. Dat er verder geen andere ernstige voorstellen ingediend werden, lijkt er wel op te wijzen dat er heel wat meer komt kijken bij het nevenbestemmen van een kerk.

Tot slot is een ander stokpaardje van u de veiligheid in Geel. De massale vechtpartij aan het station van afgelopen maand deed u, net zoals de rest van de gemeenteraad en weldenkend Geel, immens verdriet. Daarbij deed u enkele voorstellen om dit soort situaties in de toekomst te vermijden. Zo wil uw partij, naast meer politiecontrole en camerabewaking, dat de jongeren die zich niet houden aan de regels harder aangepakt worden, dat de opgelegde straffen uitgevoerd moeten worden en spoorwegpolitie aangevraagd moet worden aan de NMBS vanaf één uur voor schoolaanvang en één uur na schooltijd. Deze voorstellen klinken natuurlijk wel lekker voor de achterban, maar zijn volstrekt onmogelijk om als stadsbestuur te realiseren.

Uw streven voor een mooie en transparante stad is echter nobel. U helpt het stadsbestuur met het uitdragen van haar verwezenlijkingen en stelt ook de mooie initiatieven in Geel in het daglicht op uw sociale media. U stelt de zaken op scherp en durft ook ongemakkelijke vragen stellen. Dat u dit niet altijd doet met de nodige kennis van zaken, is echter zonde. Daarom wens ik u veel succes met het vinden van bekwame en gemotiveerde Gelenaars voor uw lijst.

Veel succes!

Sander Verwerft