Geel

Drie Gelenaars op lijsten van Open VLD bij verkiezingen 9 juni

vlnr : Valerie Caers , Myriam Smets, Françoise Dilliën en Gareth Van der Velde

De Geelse liberalen vaardigen 3 kandidaten af voor de Vlaamse en federale lijst van Open VLD voor 9 juni. Valerie Caers staat op de 11ste plaats voor het federaal parlement. Zij is advocate en focust op de thema’s veiligheid en justitie. Françoise Dilliën is 9de opvolger voor de kamer. Zij wilt meer aandacht voor de senioren en wilt meewerken aan een inclusieve samenleving waar ouderen volledig tot hun recht komen. Tenslotte is er Gareth Van der Velde. Hij duwt op de 32ste plaats de Vlaamse lijst voor Open VLD. Als horeca en cultuur-ondernemer wil Gareth ‘de vrijheid van ondernemen’ benadrukken. Door minder bureaucratie, minder regels, maar meer vrijheid.

Open VLD in Geel is opgegaan in het Geelse politieke samenwerkingsverband DURF. Zij brengen liberalen en onafhankelijken bij elkaar. De ambitie van het lokale project is om van Geel de ‘echte’ hoofdstad van de Kempen te maken. Maar om deze ambitie waar te maken is volgens DURF voorzitster Myriam Smets ook steun nodig vanuit het Vlaamse en federale politieke niveau. Daarom dat DURF 3 kandidaten levert aan Open VLD voor de verkiezingen van 9 juni.