Kasterlee

Jeugdraad Kasterlee zet in op de toekomst: presentatie memorandum en aankondiging politiek debat

Woensdag zette de Jeugdraad van Kasterlee een cruciale stap in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in het najaar. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in Lichtaart presenteerde de raad hun zorgvuldig samengestelde memorandum, dat rechtstreeks uit de input van de jeugd van Kasterlee, Lichtaart en Tielen voortvloeit. Het memorandum brengt de unieke noden en wensen van de Kastelse jongeren onder de aandacht van de lokale politiek.

De jongeren hebben duidelijk gesproken: zij wensen inspraak, ondersteuning in het woonbeleid, gelijke kansen, en veilige en toegankelijke openbare ruimtes. Met specifieke voorstellen zoals het opzetten van een jeugdreflex binnen het gemeentebestuur, het aanstellen van een wooncoördinator, en het creëren van prikkelarme dagen op de kermis, legt het memorandum een stevige basis voor toekomstig beleid dat jongeren ten goede komt.

Bovendien kondigt de Jeugdraad met trots het aankomende politieke debat aan, gepland voor vrijdag 27 september. Dit debat biedt een platform waar jongeren hun lokale politieke kandidaten kunnen ontmoeten en direct met hen in gesprek kunnen gaan over de thema’s die in het memorandum worden belicht. Het evenement zal plaatsvinden in de foyer van het ontmoetingscentrum te Kasterlee en belooft een dynamische uitwisseling van ideeën en perspectieven.