Geel

Maaibeurten langs fietspaden en kruispunten

De stad Geel voert de komende weken comfort- en veiligheidsmaaibeurten uit langs de gemeentewegen. Tijdens deze maaibeurten worden de strookjes naast veelgebruikte fietsverbindingen en de bermen langs tachtig kruispunten gemaaid. Deze maaibeurt komt bovenop de twee reguliere maaibeurten die de stad elk jaar voor en na de zomer uitvoert.