Geel

Provincie en VLM verwijderen asbest in leegstaand hoevegebouw in Geel

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kocht in 2021 de hoeve, stallingen en bijhorende grond aan de Roerdompstraat 17 in Geel. De hoeve stond toen al een tijd te verkommeren. In deze fase wordt het asbest verwijderd uit de gebouwen.

De werken gaan van start op maandag 6 mei. Een gespecialiseerde en erkende firma zal het aanwezige asbest verwijderen. De werken, die ongeveer twee weken duren, gaan volledig door op de verworven percelen waardoor de hinder voor de buurt beperkt blijft. Er wordt aandacht besteed aan het veilig en hinderloos in- en uitrijden van het werfverkeer naar de Roerdompstraat.

De leegstaande hoeve aan De Zegge in het Geelse deeldorp Ten Aard wordt afgebroken. De provincie Antwerpen en de Vlaamse Landmaatschappij sloegen de handen in mekaar om open ruimte te maken en de waterhuishouding te optimaliseren.

Het initiatief kadert binnen het Blue Deal programma, waarmee Vlaanderen de strijd tegen droogte en waterschaarste aangaat. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.