Mol

3.300 euro subsidies voor verenigingen van en voor personen met een beperking

Het Molse gemeentebestuur verdeelt 3.300 euro over 11 verenigingen van en voor personen met een beperking. Alle verenigingen ontvangen 300 euro. Met het toekennen van de subsidie wil het gemeentebestuur de dynamiek binnen de Molse verenigingen stimuleren en nieuwe initiatieven ondersteunen.

Mocht iemand zijn vereniging zich ook inzetten voor personen met een beperking? Dan kan die aansluiten bij de adviesraad voor personen met een beperking en meewerken aan een onbeperkt Mol. De adviesraad verenigt alle erkende verenigingen van en voor personen met een beperking.

Onafhankelijke leden en vertegenwoordigers van minderheidsgroepen kunnen deelnemen. De adviesraad geeft informatie en bevordert overleg, samenwerking en coördinatie op het terrein.