Geel

Brieven aan de raadsleden van Geel

Beste Dirk Kennis

Na vorige gemeenteraad wist ik niet wie ik ditmaal een briefje zou schrijven. De nakende verkiezingen zorgden ervoor dat het Vlaams Belang opeens haar stemgedrag licht leek te wijzigen, maar voor de rest was er niet zo veel bijzonders gebeurd. Ik had mijn hoop dus gezet op uw laatste interpellatie: het ziekenhuis van Geel dat (opnieuw) in opspraak was gekomen. Maar tot uw en mijn ongenoegen, werd dat (opnieuw) naar de besloten zitting verschoven. Hoewel u vooral het beleid in vraag wilde stellen, had het stadsbestuur schrik dat er misschien dokters met naam en toenaam zouden genoemd worden en ze aldus een klacht aan haar broek zou krijgen. Daarom dacht ik: waarom eens geen brief aan de opperpontifex?

Want er vallen natuurlijk wel wat vragen te stellen bij het bestuur van het AZ Sint-Dimpna. Het is dan vooral ook een gemiste kans van het stadsbestuur om hier geen duidelijkheid in te scheppen, zoals dat ook de vorige keer het geval was, toen het grootste deel van de Geelse politici uit de Raad van Bestuur stapte na een geslaagde tussenkomst van de voltallige oppositie met u als woordvoerder. In wezen ben ik immers steeds een voorstander van een zo transparant mogelijk bestuur, iets waar het huidige stadsbestuur een beetje een broertje dood aan lijkt te  hebben – denk maar aan de ontwerpbesluiten die tegenwoordig niet meer standaard openbaar zijn, maar door de burger moeten opgevraagd worden. Het strekt uw partij dan ook tot eer dat zij deze dapper blijft delen op haar website. In al deze zaken heb ik dan ook steeds uw bekommernis gedeeld en verspreid, waarvoor ik dan wel eens versleten word als een verdoken ‘Brugpartijer’.

Sta me bijgevolg dan ook toe dat ik hier ook enkele puntjes van kritiek toevoeg. Eerst en vooral ben ik deze legislatuur niet al te zeer onder de indruk van de oppositie van de Brugpartij – al moesten jullie niet onderdoen voor de andere oppositiepartijen. Jullie dachten steeds mee met het gemeentebestuur, op een constructieve manier, zoals dat dan heet. Dat zit misschien in jullie DNA van ‘bruggenbouwers’ maar hierbij verloren jullie wel eens echte strijdpunten uit het oog. Akkoord, jullie maakten verschillende punten: het mocht nog wat meer fietsbeleid zijn, het mocht nog wat groener, nog wat socialer, veel meer inspraak van de burger, …; maar in wezen leken de huidige bestuurspartijen daar ook wel voor open te staan, maar werden zij gedwarsboomd door verschillende factoren – corona, personeelstekort op het stadhuis, juridische procedures, een energiecrisis, inflatie, … Het is mij nooit volledig duidelijk geworden op welke vlakken uw partij het beter of anders zou gedaan hebben dan de huidige N-VA-CD&V meerderheid.

Daarnaast is het weinig vertrouwenwekkend dat uw partij in juni uiteenspatte. Wat zes jaar geleden begon als een krachtenbundeling van Vooruit, Groen en Beweging.net, viel uit elkaar – zogezegd omdat de Geelse Vooruit-afdeling twee eisen stelde in verband met mandaten. Volledige transparantie had hier ook gemogen: wat waren die twistpunten exact? In ieder geval koos Vooruit eieren voor haar geld op een moment dat voor haar de peilingenresultaten schitterend waren. Op sociale media verkneukelde de burger zich al: “Zie maar, het zijn allemaal postjespakkers!”

De vraag op de linkerzijde zal nu vooral zijn welk merk in oktober in Geel sterker zal zijn – het Vooruit van nationaal boegbeeld Rousseau of dat van de Brugpartij. Als we de afgelopen verkiezingen als graadmeter mogen nemen, dan blijft het Geelse stemmenpotentieel voor jullie partij op ongeveer 16 à 17% hangen – nagenoeg evenveel als bij de lokale verkiezingen in 2018. Dat Vooruit uit de Brugpartij stapte (of geduwd werd?), is echter des te opmerkelijker op een moment dat de keuze voor één (centrum)linkse Spitzenkandidat een duidelijkere keuze kon bieden naast burgemeester Celis (N-VA) en Marlon Pareijn (CD&V). Zeker op een onzeker moment zonder opkomstplicht en met fel veranderde wetgeving, lijkt dat allerminst opportuun.

Vervelend is bovendien dat het klimaat en natuurbehoud bij de lokale verkiezingen niet erg lijken te zullen meespelen, iets waar u en vooral ook de Groen-restant in uw partij fel in geïnvesteerd heeft – we denken bijvoorbeeld aan het Zeggedossier. Daarnaast maakte u, samen met uw partij, een interessante bocht tegen het zogenoemde ‘doortrekken van de ring’. Jullie stelden – overigens terecht – dat dit geen korte-termijnsoplossing is voor het vrachtprobleem door Sint-Dimpna en dat het een nieuw probleem zou creëren in Holven. Bovendien zou er ook heel wat extra beton gegoten moeten worden. Daartegenover blijft u hameren op het nu al omleiden van zwaar verkeer, maar houdt hierbij geen rekening met de (schijnbaar) onverzettelijke houding van het Agentschap Wegen en Verkeer. Hebben jullie ook een plan om volgende legislatuur niet opnieuw een roepende in de woestijn te zijn bij het agentschap? Daarnaast lijkt de huidige bestuursploeg met vooral schepen Bart Julliams (N-VA) haar groene flank ook goed afgedekt te hebben, met goed onderbouwde ruimtelijke principes, aandacht voor een groen-blauwe dooradering van Geel, biodiversiteitsinitiatieven, tal van fietsstraten en meer recent het uitbouwen van een warmtenet in het centrum.

Zwakker lijkt het stadsbestuur te staan tegen kritiek op sociale dossiers. (Kans)armoede, sociale huisvesting, het (on)veiligheidsgevoel, huis- en tandartsentekorten, … het zijn allemaal erg voelbare thema’s die belangrijk lijken te zullen worden bij de komende verkiezingen. Allemaal punten waar vooral PVDA, Vooruit en ook Vlaams Belang op lijken te kunnen scoren. De vraag lijkt dus vooral hoe uw partij zich op deze thema’s in de strijd wil knokken. U vertolkte op de gemeenteraad op veiligheidsthema’s immers vaak mee de stem van de rede. De vraag is of dat veel stemmen zal opleveren in deze gepolariseerde tijden.

Hopelijk heeft u nog een paar dozijn sterke bruggenbouwers klaarstaan,

Sander Verwerft