Mol

Fiberklaar aan het werk in omgeving van Galbergen

In de periode van maandag 1 tot en met vrijdag 12 juli gaat Fiberklaar aan de slag in de Speelpleinstraat, Don Boscostraat en Galbergen in Mol. Deze werken vinden bewust plaats in de vakantieperiode, vanwege de verkeersdrukte en de passerende schoolbussen bij het begin en einde van de schooldag.

Afhankelijk van de straat, leiden de werken tot enkele verkeersmaatregelen. Zo geldt voor de Speelpleinstraat, waar al op 1 juli wordt gestart, in sommige fases éénrichtingsverkeer en een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. In de Don Boscostraat geldt ter hoogte van de school en de kinderclub een doorgangsverbod, uitgezonderd plaatselijk verkeer. Op sommige momenten voert men beurtelings verkeer in.

Ook voor Galbergen geldt tijdelijk een doorgangsverbod, uitgezonderd plaatselijk verkeer, aangevuld met een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur.