Geel

Nieuwstraat dicht voor gemotoriseerd verkeer

Op maandag 24 en dinsdag 25 juni voert Aquafin herstellingswerken uit in de Nieuwstraat in Geel. De werken brengen hinder met zich mee, want er is geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang.

Van woensdag tot en met zondag is het de jaarlijkse braderij in het centrum van Geel. Dan zijn de Nieuwstraat en Pas ook verkeersvrij. Naar aanleiding van deze wegenwerken en de braderij voert de stad in de Rozendaal, op het stuk tussen de Stationsstraat en de Heidebloemstraat, ook een parkeerverbod en dubbele rijrichting in vanaf morgen tot maandag 1 juli.