Geel

Permanente lichten voor kruispunt Roerdompstraat met Zeggendijk

Het kruispunt van de Roerdompstraat met de Zeggendijk in het Geelse deeldorp Ten-Aard krijgt permanente verkeerslichten. Momenteel staan er aan het kruispunt al tijdelijke verkeerslichten en geldt ter hoogte van de verkeerslichten een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. Na een proefperiode, wil de stad nu inzetten op permanente oplossingen.

Vorig jaar in de zomer gebeurde op het kruispunt twee dodelijke ongevallen. De stadsdiensten werken momenteel de plannen uit. Om geen tijd te verliezen van zodra de plannen zijn goedgekeurd, besloot de gemeenteraad om alvast toe te treden tot de opdrachtencentrale van het Vlaamse Gewest. Dit zorgt er ook voor dat de stad geen bestek en overheidsopdracht moet uitschrijven waardoor ook het aankoopproces sneller zal verlopen.

Bijkomend wil de stad ter hoogte van het kruispunt een middengeleider aanleggen. Deze zal overrijdbaar zijn, maar benadrukt het aankomende kruispunt. Deze werken wil de stad gelijktijdig uitvoeren met de aanleg van de ‘ribbelstrook’ die eerder werd aangekondigd. De ribbelstrook van 50 centimeter breed komt langs de noordzijde van de rijweg (zijde Kasterlee) tussen de tunnel onder de N19g en de Zeggendijk. Grote voertuigen kunnen deze als uitwijkstrook gebruiken om elkaar te passeren. De ribbels zorgen voor een afremmend effect waardoor het niet om een uitbreiding van de rijweg gaat.