Mol

Cindy Dexters trekt lijst ProMol bij gemeenteraadsverkiezingen

Cindy Dexters in het midden

Cindy Dexters wordt de nieuwe lijsttrekker van ProMol, de nieuwe partij van de Molse liberalen. Dexters volgde in januari 2022 Bas Van Olmen op als gemeenteraadslid. Hij zette om professionele redenen een stap terug.

ProMol trekt resoluut de kaart van een sterkere betrokkenheid en meer participatie en Dexters pleit voor meer inspraak van de burger. De nieuwe partij legt de laatste hand aan een programma en komt met nieuwe mensen op de lijst die vinden dat het beter kan en anders moet in Mol. Hans Schoofs duwt de lijst van ProMol.