Meerhout

Zaaltjes kinderspeeltuin Kinderweelde bedreigd door mogelijke sluiting

Eén van de buren van speeltuin Kinderweelde in Meerhout diende een klacht in over de twee bijgebouwen. Volgens de buur zouden ze niet niet vergund zijn en mogen dan ook niet meer verhuurd worden. Door de aanwezigheid van de speeltuin zijn de bijgebouwen populair voor verjaardags- en familiefeesten. Als de gebouwen onvergund worden verklaard, dan vallen er inkomsten weg voor het onderhoud van de speeltuin.

Speeltuin Kinderweelde bestaat al 66 jaar en wordt uitgebaat door een team van vrijwilligers. Zij weten dat de gebouwen er pas later zijn bijgekomen, maar wanneer precies is onduidelijk. Als de gebouwen voor 1978 werden gebouwd, dan worden die vergund geacht. Toen ging het gewestplan in voege. Maar het team heeft daar geen juiste datum voor. De vrijwilligers proberen nu om de gebouwen te regulariseren.