Geel

Huisdichter Sander werpt een blik op de maandelijkse gemeenteraad

Wie kan rekenen, rekent best niet op de stad. Althans niet om zijn energierekening te betalen. Greet Daems (PVDA) vroeg immers welke initiatieven stad Geel zou nemen om energiearmoede in Geel proactief in kaart te brengen. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit (CREG) voorspelde dit jaar immers een prijsstijging van 700 euro voor elektriciteit en gas per gezin – een voorspelling die ondergetekende onlangs tot zijn spijt zag uitkomen bij het ondertekenen van een nieuw energiecontract.

Schepen van Sociale Zaken, Griet Smaers (CD&V), was duidelijk niet geamuseerd met deze vraag. Met een zekere ergernis in haar stem zette ze op een rijtje wat het Sociaal Huis al jaren doet voor mensen in energiearmoede. Ze maakte in ieder geval duidelijk dat de stad niet van plan was om veel acties te ondernemen om meer bescherming te bieden tegen energiearmoede. Volgens haar was de vraag niet ‘Wat gaat de stad doen aan energiearmoede?’, maar wel: ‘Wat doet de stad al jaren?’

Welnu, wat de stad niet doet en privacygewijs ook niet mag, is het op voorhand in kaart brengen van de energiearmoede in Geel. Hoewel je zowat overal door de stad gefilmd mag worden, hoewel je online zowat om de website een dozijn cookies moet aanvaarden, mag je gelukkig nog gezellig thuis in het geheim koude lijden. Anderzijds bestaat er – voor de ongelukkigen nog een geluk dat het bestaat – al vele jaren een administratieve mallemolen waar je niet in terecht wil komen.

Plots kom je dan immers terecht in een akelige wereld met aanvullende energienormensystemen, enveloppen en potjes van de Vlaamse en Federale Overheid; je kan tevens gaan smeken bij het Sociaal Huis, dat dan een sociaal en financieel onderzoek doet en je misschien nog te hulp schiet als je tussen alle regelgeving in valt; als je veel schulden hebt, kan je eventueel ook gaan bedelen bij het Lokale Adviescomité; of je kan desnoods ook een budgetmeter laten installeren.

Persoonlijk worden wij daar allemaal niet zo warm van. We rekenden eerder al voor dat ongeveer 15% van de Gelenaars het lastig heeft om rond te komen. Voor al die mensen zit er helaas weinig anders op dan de verwarming een graad of twee kouder te zetten om uit de greep van de mallemolen te blijven. Wie het toch te fris krijgt, kan zich gelukkig nog komen warmen aan het vuurwerk tussen Greet en Griet op de gemeenteraad. Tot dan!

© Sander Verwerft