Huisdichter Sander werpt een blik op de maandelijkse gemeenteraad

Geels schepen van Participatie, Marlon Pareijn (CD&V), beantwoordde afgelopen gemeenteraad een vraag van oppositielid Dirk kennis (De Brugpartij) voor meer visie en burgerparticipatie met de omineuze woorden: ‘We kunnen niet blijven participeren.’ Het betrof het eenrichtingsverkeer in Elsum, waarvoor in 2019 al een rondje burgerinspraak gepasseerd was. Je moet inderdaad participeren wanneer je daartoe de kans krijgt. Soms mag het ook eens vooruitgaan, anders heb je op een legislatuur van zes jaar niets gedaan, behalve geparticipeerd.

Dat leek er zo ondertussen te gebeuren met het project Stationsomgeving. Maar nu, enkele maanden nadat de projectontwikkelaars geklaagd hadden dat het allemaal wat te lang duurde en te complex was, lijkt er toch licht aan het einde van de tunnel te komen: ons stadsbestuur kondigde aan dat er in februari of maart 2022 twee nota’s op de gemeenteraad zullen komen. Een masterplan of eindnota met alle krachtlijnen van het project en de bedenkingen van de burgers, en een visienota met het financiële kader dat met de eigenaren (waar stad Geel geen deel van uitmaakt) zal afgesproken worden. Daarna kan er eventueel op een minder complexe – lees minder participatieve – manier verder gegaan worden.

Dat het soms ook snel kan gaan, dat ondervonden de bewoners van Laarsveld en Drieskens onlangs toen ze ’s avonds thuiskwamen in een straat zonder bomen. Zonder enige verwittiging of communicatie was een aannemer daar begonnen met het rooien van het geliefde groen voor het zogenaamde stoepenplan. De communicatie was echter overgeslagen, wat schepen Luc Van Laer (CD&V) op verschillende verontwaardigde reacties was komen te staan. Hij verontschuldigde zich zonder uitvluchten voor het euvel, besprak het binnen zijn diensten en … liet de aannemer gewoon voortwerken. Hij wees er ook op dat in een andere straat nog 165 bomen bijgeplant werden.

Ook tussen de burgemeester en de nachtwinkeluitbaters zat er duidelijk een kink in de communicatie. Omdat die laatsten een ontradingsbelasting van 1.500 euro moeten betalen, kwamen een delegatie langs op het spreekuur van Celis (N-VA). Oppositielid Greet Daems (PVDA) had opgevangen dat Celis daar gezegd zou hebben dat dat werd ingevoerd ‘omdat het crisis is en Stad Geel geld nodig heeft’. Celis ontkende dit met klem en zei dat de uitbaters haar ook verkeerd verstaan hadden, alsof zij gezegd zou hebben dat de uitbaters de komende drie jaar de belasting niet moesten betalen. Hetgeen Celis eveneens met klem ontkende. Dat deed haar dan maar besluiten dat de uitbaters het Nederlands niet goed machtig waren en ze hen de volgende keer beter niet meer zonder tolk of bemiddelaar te woord zou staan.

Tot slot kunnen we er nog op wijzen dat het ook voor journalisten nog moeilijk communiceren is over de gemeenteraad. De ontwerpbesluiten worden niet meer voorafgaand aan de gemeenteraad openbaar gemaakt en de uiteindelijke besluiten worden maar (schijnbaar) willekeurig openbaar gezet. Hierdoor houdt de stad de communicatie strak in handen en lijkt ze bang te zijn dat er andere of meer nieuwsberichten verschijnen dan zij wil. Gelukkig is er nog een lichtpuntje voor die communicatie en participatie in 2022: er zal een nieuw stadsmagazine tienmaal per jaar in de bus van de burgers vallen en er wordt een burgerbudget van tweemaal €100.000 uitgetrokken. We blijven dus optimistisch, ook in 2022!

© Sander Verwerft